Cộng đồng Phố thời trang là môi trường nơi gặp gỡ giữa người {CUNG CẤP DỊCH VỤ} & {TÌM KIẾM DỊCH VỤ} về thời trang để giúp mọi người dễ dàng tìm kiếm một đối tác phù hợp